AJ Projects naujienos

Kas lemia vertimų rinkos augimą?

Globalizacija trina ribas tarp valstybių, vyksta spartus žmonių, prekių judėjimas, mainai. Technologijos ypač paspartina šį informacijos, prekių, paslaugų apsikeitimą. Kalba yra bendravimo priemonė, ji atliekanti tarpininkavimo funkciją informacijos apsikeitimo procese, o vertimų paslaugų pasiūla yra tokia pati rinka kaip ir bet kuri kita.

Vertimų paslaugas sudaro šios dvi sritys: vertimai iš vienos kalbos į kitą raštu ir vertimai žodžiu. Vertimus raštu galima skirstyti į tam tikras smulkesnes sritis: tai ir dokumentų vertimas, programinės įrangos vertimas, ir tinklalapių vertimas (kitaip sakant, lokalizavimas – informacijos tinklalapyje vertimas į kitas kalbas, kurios naudoja kitus domenus (pvz., es, fr, it ir t. t. )), SEO tekstų vertimas, produktų pristatymas kitoms rinkoms ir t. t. Nesunku pastebėti, kad vertimai yra pardavimų įrankis, parankus marketingo tikslams pasiekti.

Reikėtų apžvelgti vertimų rinką ir jos tendencijas. Kas vyksta vertimų rinkoje? Ji auga ar traukiasi? Kokių kalbų vertimai yra populiariausi? Teigiama, kad vertimų rinka nėra stipriai paveikta recesijos. Kita vertus, tai labai fragmentuota rinka. JAV užima pirmą vietą vertimų rinkoje, nedaug atsilieka Europa, taip pat Azija yra didžiausia auganti rinka. Remiantis JAV statistikos agentūros duomenimis, vertimų rinka 2010 – 2020-asiais turėtų augti apie 42 % dėl globalizacijos bei tobulėjančių technologijų. Turėtų gerėti vertimų paslaugos, efektyvumas. Tad laimės tos vertimų kompanijos, kurios pasitelks naujausias technologijas. Vertimų efektyvumas didės, nes įmonės mokės mažiau už tą patį išverto teksto kiekį. Galima bus publikuoti daugiau tekstų už tokią pat kainą ar net pigiau.

Statistiškai žiūrint, Europoje dominuoja kelios kalbos: prancūzų, italų, vokiečių ir ispanų. Japonų, kinų ir korėjiečių – kalbos, apie kurias galima buvo kalbėti Azijos žemyne. Dėl politinių ir prekybos tikslų kitos kalbos taip pat tampa vis populiaresnės. Jau vien Europos Sajungoje biurokratai dabar turi bendrauti 24 kalbomis. Azijoje, ekonomiškai ir politiškai stiprėjant Vietnamo ir Indonezijos šalims, šių šalių kalbų svarba taip pat didėja. Yra daugybė kompanijų Afrikos žemyne, tad didėja ir šio žemyno kalbų svarba. Didelės programinės įrangos kompanijos, pavyzdžiui „Microsoft“, mano, kad yra pelninga lokalizuoti savo prekes ar paslaugas tokiomis nepopuliariomis kalbomis kaip majų ar liuksemburgiečių. Tad vertimų rinka tikrai neapsiriboja tik anglų kalba.

Reikėtų pastebėti, kad techniniai vertimai ir su šia sritimi susijusių dokumentų vertimas turėtų augti dėl gamybos pokyčių, didesnio eksporto ir geresnio įvairių prietaisų pereinamumo. Mažesnės ar vidutinės privačios pramonės šakos lengviau pasiekia tarptautinę rinką. Tai didina vertimų paslaugų poreikį, nes reikia pristatyti produktus naujiems potencialiems klientams. Pavyzdžiui, medicinos ir farmacijos pramonės augimas skirtinguose žemynuose didina šios srities vertimų poreikį.

 Kitos naujienos


Svarstote, kokią užsienio kalbą mokytis? Tikriausiai nemažai žmonių, rimtai ar juokais, jums patartų – mokykitės kinų. Paskutiniais metais vis daugiau yra kalbama apie tai, kad Kinija netolimoje ateityje taps dominuojančia ekonomika ir šalimi pasaulyje. 
Norint tapti profesionaliu vertėju vis dėlto patartina įgyti atitinkamą (filologinį) išsilavinimą ar baigti vertimo kursus. Tai būtų didelis privalumas siekiant karjeros aukštumų ir oficialus įrodymas klientams bei būsimiems darbdaviams, kad turite reikiamų žinių ir įgūdžių profesionaliai atlikti vertimus raštu ir/ar žodžiu. 
Vis dėlto kompiuterinės programos yra gana ribotos. Jos dažnai pateiks ne visai teisingą vertimą, su klaidomis ar praleistais žodžiais, netaisyklingomis gramatinėmis formomis. Niekas neišvers teksto taip, kaip vertėjas. Kiek kebliau ir su poetiniais tekstais, metaforomis, posakiais. Programa išverstas eilėraštis ar frazė bent iš dalies leis suprasti, apie ką kalbama, bet tikrosios abstrakčios prasmės neatspindės.