AJ Projects naujienos

Kinų kalba

Svarstote, kokią užsienio kalbą mokytis? Tikriausiai nemažai žmonių, rimtai ar juokais, jums patartų – mokykitės kinų. Paskutiniais metais vis daugiau yra kalbama apie tai, kad Kinija netolimoje ateityje taps dominuojančia ekonomika ir šalimi pasaulyje. Nemažai žmonių nuogąstauja, kad, jeigu taip nutiktų, globaliame pasaulyje įsigalėjusią anglų kalbą pamažu iš rinkos išstumtų kinų kalba – nauja modernių laikų lingua franca. Tačiau Zócalo Public Square žurnalistas Andrez Martinez, apsvarstęs šią tikimybę iš įvairių perspektyvų, tikina, kad, nepaisant Kinijos galimo tapimo naująja supervalstybe, kinų kalbai gana sunkiai pavyktų užimti jau gerokai įsigalėjusios anglų kalbos vietą.

Žvelgiant iš istorinės ir geografinės perspektyvos, dėl kadaise įkurtų Britų imperijos kolonijų, anglų kalba yra labai strategiškai išsidėsčiusi visame pasaulyje – nuo Šiaurės Amerikos, iki Australijos, Naujosios Zelandijos, daugelio Afrikos valstybių, kuriose anglų kalba turi valstybinės kalbos statusą, ir baigiant pačia Jungtine Karalyste. Taigi, anglų kalba, galima sakyti, tiesiogine to žodžio prasme, apima visą pasaulį.

Be to, anglų kalba plačiai yra vartojama ne tik kaip lingua franca pasauliniu mastu vystant verslą, ekonominius santykius ir puoselėjant bendradarbiavimą, bet ir kaip populiariosios kultūros – kino, muzikos, net sporto – lingua franca. Negalima užmiršti ir naujųjų informacinių technologijų, kurios taip pat smarkiai prisideda prie anglų kalbos įsigalėjimo visame pasaulyje. Tai rodo, kad šių dienų pasaulyje anglų kalba yra apėmusi pačias įvairiausias gyvenimo sritis.

Vertindamas anglų kalbą iš lingvistinės perspektyvos, Andrez Martinez pabrėžia tai, kad anglų kalba dėl jos gramatinės struktūros yra daug neutralesnė už kitas kalbas, pavyzdžiui, romanų. Anglų kalba neturi specialių žodžių, kurie išskirtų klasės ar kartų skirtumus. Pavyzdžiui, anglų kalboje kreipinys you gali būti vartojamas kreipiantis tiek į nepažįstamą asmenį, autoritetingą žmogų, tiek į sena gerą draugą. Be to, anglų kalbos žodžiai turi tik kelis linksnius ir asmenuotes, todėl anglų, lyginant su kinų ir kitomis kalbomis, yra „lengviau perkandama“ daugumai ją besimokančių. Anot Andrez Martinez, anglų kalba yra moderni, „tiesmukiška“ bei politiškai neutrali kalba. O štai kinų kalba turi sudėtingą raštą ir daug painesnę gramatiką, todėl negimtakalbiams išmokti ja laisvai bendrauti yra per daug sudėtinga.

Taigi, nors ir daugelis milijonierių vaikų jau seniai pradėjo mokytis kinų kalbą ir vis daugiau žmonių mano netolimoje ateityje šią kalbą tapsiant naująją lingua franca, skubotų ir strategiškai neapgalvotų išvadų nereikėtų daryti. Atidžiau įvertinus geografinius, kultūrinius, kalbinius ir politinius veiksnius matyti, kad vis dėlto anglų kalba turi kur kas daugiau privalumų ir palankesnes sąlygas dar ilgai išlikti pagrindine bendravimo priemone globaliame pasaulyje.

 

 

 Kitos naujienos


Norint tapti profesionaliu vertėju vis dėlto patartina įgyti atitinkamą (filologinį) išsilavinimą ar baigti vertimo kursus. Tai būtų didelis privalumas siekiant karjeros aukštumų ir oficialus įrodymas klientams bei būsimiems darbdaviams, kad turite reikiamų žinių ir įgūdžių profesionaliai atlikti vertimus raštu ir/ar žodžiu. 
Vis dėlto kompiuterinės programos yra gana ribotos. Jos dažnai pateiks ne visai teisingą vertimą, su klaidomis ar praleistais žodžiais, netaisyklingomis gramatinėmis formomis. Niekas neišvers teksto taip, kaip vertėjas. Kiek kebliau ir su poetiniais tekstais, metaforomis, posakiais. Programa išverstas eilėraštis ar frazė bent iš dalies leis suprasti, apie ką kalbama, bet tikrosios abstrakčios prasmės neatspindės. 

Visiems aišku, kad geras vertėjas kartu yra ir menininkas, kuris, įvaldęs techninius dalykus (gebėjimą perteikti vienos kalbos tekstą į kitą kalbą) ir suvokdamas, kaip kartais sunku žodiniais ženklais perteikti vis išsprūstantį kitokios tikrovės vaizdą, bando žvelgti ne iš savo, bet kitos kalbos pozicijos, išversti vienos kultūros kalbą į kitos.