AJ Projects naujienos

Mašininiai vertimai

Kaip ir visame pasaulyje, tai ir Lietuve sparčiai vystosi kalbos kompiuterizavimo procesai. Kiekvienoje kalboje mašininis vertimas yra labai svarbus elementas, turintis įtakos pačiai kalbai, tos kalbos vartotojams ir tyrėjams. Vertimų biurai naudoja įvairias mašininio vertimo sistemas, jos palengvina vertėjo darbą. 

Mašininiai vertimai skatina kalbų apdorojimo priemonių plėtrą ir įvairovę, nes siekiant gerinti mašininio vertimo  kokybę reikia tobulinti. Mašininiai vertimai ir kompiuterinės technologijos labai glaudžiai susiję. Tobulėjant kompiuterinėms technologijoms tobulėja ir mašininio vertimo sistemos. Be to, kuo labiau kompiuterizuota kalba, tuo geresni mašininio vertimo rezultatai.

Mašininiai vertimai yra daugialypė, daugiafunkcinė sistema, kurią paprastam kalbos vartotojui ne taip pat lengva perprasti. Iš pirmo žvilgsnio mašininio vertimo rezultatai būna labai blogi, dažnai nuvilia, tačiau tik gerai supratus mašininio vertimo sistemų veikumo principus galima nurodyti mašininio vertimo pranašumus ir trūkumus.

Mašininio vertimo istorija

Mašininis vertimas yra giriamas ir kritikuojamas nuo pat jo atsiradimo pradžios, maždaug nuo 1930 m. (sunku patikėti, kad idėjos apie mašininį vertimą egzistavo dar prieš pirmojo kompiuterio atsiradimą!) Vis dėl to kurie tyrinėtojai sutinka, kad geriau prastas vertimas negu jokio vertimo.

Vienas iš tikslų, paskatinusių kurti MV programas, - universalios kalbos paieškos ir noras suprasti įvairialypę informaciją, nesvarbu, kokia kalba ji būtų parašyta. Daugelyje šalių, tokių kaip Rusija, Didžioji Britanija vyko empiriniai, statistiniai, lingvistiniai tyrimai. Dauguma jų pateikė daug tolesniems kalbotyros mokslo ribas, tačiau pagrindinis tų projektų tikslas – sukurti produktyvias kokybiškai verčiančias MV sistemas – iki XX a. 6-ojo dešimtmečio taip ir nebuvo pasiektas.

Kaip veikia mašininio vertimo sistemos?

Vienos mašininio vertimo sistemos yra pagrįstos taisyklėmis, pavyzdžiui PROM MV sistemos; kitos- statistika, pavyzdžiui „Google Translator“ mašininė vertimo sistema. Ir taisyklėmis pagrįstos, ir statistinėmis mašininio vertimo sistemos veikia be priekaištų. Geriausius vertimo rezultatus turėtų pateikti abiem metodais pagrįsta mašininio vertimo sistema.

Taisyklėmis pagrįsta mašininio vertimo sistema veikia laikant taisykles(algoritmus); analizuoja tekstą ir remdamasi verčiamo sakinio analize sintezuoja vertimo variantus. Tokios sistemos darbas gali būti palyginamas su žmogaus mąstymu: MV sistema analizuoja tekstą naudojama daugybę algoritmų, panašiai kaip žmogus analizuoja verčiamą tekstą.

Kodėl reikalingos mašininio vertimo sistemos?

Mašininių vertimų sistemų paskirtis –kuo didesnei visuomenės daliai padaryti prieinamą užsienio kalbomis parašytą tekstą, susipažinti su įvairių tekstų matematika ir turiniu.

Mašininės vertimo sistemos praktinė nauda vertinama pagal vertimo kokybę. Tačiau kas yra „geras“ vertimas – atliktas žmogaus ar mašininės vertimo sistemos – labai sunkus klausimas. Atsakymas priklauso nuo aplinkybių ir vertimo tikslo. Aišku viena: dėl informacinių technologijų plėtros, nepaliaujamai didėjančio naujos informacijos srauto esame atsidūrę padėtyje, kai vertėjai susiduria su didžiuliu, tiesiog neaprėpiamu darbo krūviu. Jie nespėja įsigilinti į tą sritį, kurios tekstus reikia išversti. Tokiu atveju iš dalies gali padėti automatinis ar automatizuotas vertimas.

 

Straipsnyje panaudota leidinio Gimtoji kalba 2007 medžiagaKitos naujienos


Su "Daily Card" kortele taikoma 10 % nuolaida visoms vertimo paslaugoms.

Šis tas įdomaus apie japonų kalbą.